Anna Jarnestad

Jag arbetar med bild och skulptur i flera olika material och har varit verksam konstnär sedan 1991. Jag jobbar både med mindre verk och med monumentala väggreliefer i offentlig gestaltning.
Jag bor året runt på Aspö sedan 1998.

av

av