Bertil Lindberg

Från Svedala, född 1948.
2,5 år Forum grafikskola, 5 år konstfack.
Grafiker, målare, föreläsare och författare.
Bild- och formlärare på Capellagården på 80-talet.