Göran Janrell

Jag heter Göran Janrell och är sommarboende på Aspö sedan 1983.
Jag har seglat större delen av mitt liv och havet, båtar och sjöfart har alltid intresserat mig. Intresset att måla och teckna har också följt mig och under senare år har detta tagit sig uttryck i att måla fyrar, båtar och havsmiljöer.
Då segelbåten såldes för några år sedan blev det kvar 20 inplastade sjökort, som nu utgör grund i mina större tavlor. Målar mest i akryl, men även i olja och akvarell på varierande underlag.

av