Hans Jansson

En presentation finns på denna hemsida eller min andra hemsida (www.globalwingsphoto.com), där det bl.a. framgår att jag är pensionär och bor på Aspö sedan 2008 och har besökt ön regelbundet sedan 1982. Naturfotografi har jag bedrivit över hela världen sedan 1970-talet i samband med många forsknings- och konferensresor i mitt yrke som professor i internationell företagsekonomi.

av