Kristina Fällman

Från Årsta, född 1950.
Grundskola för konstnärlig utbildning samt 4 år på konstfack.
Stadsmissionens vävskola.
Måleri, grafik och glaskonst.