Petra Stråkendal

Petra Stråkendal har i över 20 år arbetat med att förmedla Blekinges historia muntligt
och skriftligt. Aspö ligger henne särskilt varmt om hjärtat. Som uppvuxen på ön och
numera åter åretruntboende, har Petra startat ett lokalhistoriskt projekt. Bilder och
berättelser tas tillvara för att skildra öbornas vardagsliv och festligheter på Aspö
under olika tidsperioder.
Marinarkeologi, världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, biosfärområdet Blekinge
Arkipelag, vattendragens kulturarv och befästningshistoria är några av Petras andra
intressen, vilket märks i hennes guidade visningar och föredrag. Utöver regionala
föredrag har hon även haft förmånen att berätta om sitt arbete i Almedalen, på
Svenska Unescorådets årsmöte, Stockholms handelskammare, Marinarkeologiska
sällskapet, Marinarkeologiska rådet och på flera internationella konferenser.

av